Om TrePreg

TrePreg er et foretak med grobunn i hobby, som nå har utviklet seg til å bli en så vesentlig del av det daglige at verkstedet fyllet sakte opp av ideer, ferdige prosjekter, og stadig mer materialer, og med positive tilbakemeldinger på allerede gjennomførte bestillinger så vil jeg nå prøve meg på et høyere nivå.

Råvarer

Ut ifra prosjektets natur, bruk, og ønsker fra deg vil prosjektet bestå enten av kjøpte materialer, drivved, eller annen gjenbruksverdige trematerialer. Alt vil i forkant av bruk tørkes og behandles for å forsikre et godt ferdigstilt produkt.
Drivved kommer i mange farger og fasonger, og med sitt værbitte, særskilte utseende egner det seg godt til mangfoldige produkter.

Bærekraftighet

I verkstedet er gjenbruk sentralt- både i verktøy og materialer. Drivved sankes fra fjæra, kvistverk og kongler fra skogen, halm fra nærliggende gårder.

Mye av håndverktøyet er tidligere brukt, enten kjøpt billig, hentet gratis, eller reddet fra tidens tann. Flere av gjenstandene stiller med sin helt egne, unike historie, og får et nytt liv og muligheten til å gjøre det de gjør best atter en gang- å prege tre.